ประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้ามของการคัดแยกขยะ

วันที่:

ขยะ วัสดุเหลือใช้ เศษพลาสติก เศษกระดาษ รวมถึงขยะประเภทอื่นๆ มีจำนวนมหาศาล และเมื่อไม่ถูกกำจัดให้ถูกวิธีหรือสะสมไปนานๆ เข้า ขยะเหล่านี้จะก่อให้เกิดมลพิษทั้งทางน้ำและทางอากาศได้ ดังนั้นแล้วการคัดแยกขยะและส่งต่อขยะให้กับร้านหรือบริษัทรับกำจัดขยะ เป็นทางเลือกที่หลากคนสนใจและกำลังเป็นที่นิยม

 

คัดแยกขยะข้อดีของการคัดแยกขยะได้แก่ 

1. ช่วยลดปริมาณขยะลงได้ เพราะขยะบนโลกในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นในทุกวันไม่ว่าจะเป็นเศษพลาสติก ขวดพลาสติก เศษเหล็ก ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เศษเหล็กประเภทต่างๆ การคัดแยกขยะก่อนทิ้งรวมกันช่วยให้ลดกระบวนการในการกำจัดขยะได้เป็นอย่างดี 
2. การคัดแยกขยะช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการคัดแยกช่วยให้การกำจัดขยะได้ไวขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดมลพิษทางน้ำ และทางอากาศที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย 
3. การคัดแยกขยะ สามารถช่วยในการคัดแยกขยะที่นำไปรีไซเคิลต่อได้ นอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้แล้ว ยังช่วยให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากขยะที่เหลือใช้ได้อีกด้วย 
4. การคัดแยกขยะและนำไปขายต่อให้กับร้านรักซื้อขยะรีไซเคิลช่วยเพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือนและอุตสาหกรรมได้ การคัดแยกขยะนับได้ว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ยุ่งยาก และทำได้ง่ายๆกับทุกคน นอกจากจะเพิ่มรายได้แล้ว ยังสร้างนิสัยในการทิ้งขยะให้เป็นที่ และเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคมอีกด้วย บริษัท เอ แอนด์ อาร์ รีไซเคิ้ลลิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริการรับซื้อขยะ คัดแยกขยะ กำจัดขยะ รับซื้อวัสดุรีไซเคิล อาทิ ขวดพลาสติก เศษพลาสติก เศษกระดาษ กล่องกระดาษ ลังกระดาษ เศษเหล็ก เหล็กอัด เหล็กก้อน เศษไม้ เศษอลูมิเนียม พร้อมบริการจัดการประมูลรับซื้อและกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น พ บริการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วถึงที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการขนย้ายรวมทั้งการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท เอ แอนด์ อาร์ รีไซเคิ้ลลิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 www.ar-recycle.com
ar-recycling.brand.co.th

177
แชร์:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag