มาทำความรู้จักขยะอันตรายให้มากขึ้น

วันที่:

ขยะอันตราย หากเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ขยะอันตรายเหล่านั้นสามารถนำรายได้กลับมายังครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมได้ ในปัจจุบันการนำเข้ามาของเทคโนโลยี เครื่องจักร หรือของใช้ภาคในครัวเรือนบางชิ้นส่วนเมื่อไม่ใช่ หรือหมดอายุการใช้งานแล้ว สิ่งของเหล่านั้นสามารถเป็นขยะอันตรายและหากถูกนำไปทิ้งผิดที่ผิดทาง อาจก่อให้เกิดสารพิษรวมถึงมลภาวะได้เช่นกัน

 

รับกำจัดขยะ


ขยะแบบใดบ้างที่เป็นขยะอันตราย 

1. ขยะอันตรายจากบ้านเรือน 
ขยะอันตรายจากบ้านเรือน บางชิ้นปนเปื้อนสารเคมี บางชิ้นสามารถจุดไฟได้ หรือบางชิ้นสามารถระเบิดได้ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ กระป๋องบรรจุสารเคมี หรืออุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของปรอท จะเห็นได้ว่าขยะอันตรายบางชิ้นสามารถก่อให้เกิดประกายไฟได้ ดังนั้นแล้วการแยกขยะก่อนทิ้ง หรือแยกขยะอันตรายอย่างชัดเจนช่วยให้ง่ายต่อการกำจัดขยะ หรือนำไปขยะอันตรายไปคัดแยกและกำจัดขยะกับร้านรับกำจัดขยะก็ได้เช่นกัน

 

รับกำจัดขยะ

2. ขยะอันตรายจากโรงพยาบาล 
    โรงพยาบาลนับได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีเชื้อโรค การปนเปื้อนสูง ขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาลหากไม่ทำการคัดแยกอย่างดี ก็จะทำให้เป็นอันตรายต่อผู้กำจัดขยะเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ขยะที่ปนเปื้อนเลือด เข็มฉีดยา ขวดน้ำเกลือ และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อื่นๆ อีกมากมาย

 

รับกำจัดขยะ
 

3. ขยะอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ขยะอันตรายพบได้มากในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหาร ล้วนแล้วแต่มีกระบวนการการผลิตและมีชิ้นส่วนขยะที่ถูกตัดออกจากกระบวนการผลิต ชิ้นส่วนเหล็กหลังจากการคัดแยกขยะ แบตเตอรี่ แผ่นเหล็ก แผ่นโลหะ หรือชิ้นส่วนที่มีส่วนผสมของทองแดง ปรอท ลิเทียม นิกเกิล รวมถึงอุปกรณ์ที่หมดอายุจากโรงงาน ชิ้นส่วนที่กล่าวมาล้วนเป็นขยะอันตรายทั้งสิ้น ดังนั้นแล้วควรทำการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหาบริษัทรับกำจัดขยะ เพื่อที่จะได้กำจัดขยะในโรงงานได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมกับมีความปลอดภัยต่อผู้คัดแยกขยะเองด้วย


 

รับกำจัดขยะ


ขยะอันตรายบางประเภท สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมนั้นๆได้ เพราะบางชิ้นส่วนเมื่อนำไปกำจัดอย่างเชี่ยวชาญและถูกวิธีแล้ว ชิ้นส่วนเหล่านั้นสามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้อีกครั้งหรือ หรือขยะอันตรายบางชิ้นส่วนเมื่อถูกทำการคัดแยก กำจัดขยะอย่างถูกวิธีสามารถนำไปเป็นขยะไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีกครั้งหนึ่ง


บริษัท เอ แอนด์ อาร์ รีไซเคิ้ลลิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริการรับซื้อขยะ รับกำจัดขยะ กำจัดขยะวัสดุรีไซเคิ อาทิ ขวดพลาสติก เศษพลาสติก เศษกระดาษ กล่องกระดาษ ลังกระดาษ เศษเหล็ก เหล็กอัด เหล็กก้อน เศษไม้ เศษอลูมิเนียม พร้อมบริการจัดการบริการขนส่งกากอุตสาหกรรมจากโรงงานลูกค้า เพื่อไปส่งบำบัดและกำจัดยังศูนย์บำบัดที่ได้มาตรฐาน บริการจัดเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมรับซื้อและกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น พ บริการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วถึงที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการขนย้ายรวมทั้งการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท เอ แอนด์ อาร์ รีไซเคิ้ลลิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 www.ar-recycle.com
ar-recycling.brand.co.th

174
แชร์:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag